10°38'03.9"N 107°02'35.0"EVietnam:

PEI CHIA ENTERPRISE CO., LTD
My Xuan A2 Industrial Zone, Phu My Town, Ba Ria – Vung Tau, Vietnam
Tel:+84-254-393 2538 Fax:+84-254-393 2552
Zip Code: 78753
E-Mail:wayne@peichia.com


CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BẮC GIAI VIỆT NAM
KCN MỸ XUÂN A2, PHƯỜNG MỸ XUÂN, THỊ XÃ PHÚ MỸ, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU, VIỆT NAM
Tel:+84-254-393 2538  Fax:+84-254-393 2552
E-Mail:wayne@peichia.com


北佳工業越南責任有限公司
越南巴地頭噸省富美鎮美春A2工業區
電話:+84-254-393 2538  傳真:+84-254-393 2552
E-Mail:wayne@peichia.com
Taiwan Office:

PEI CHIA CHEMETAL CO., LTD
2F., No.1, Lane 8, Fusing 4th Rd. Beitou District, 11248 Taipei City, Taiwan
Tel:+886-2-2892 9876 Fax:+886-2-289 64390
E-Mail:wendy@peichia.com

台北市北投區復興四路八巷1號2樓
電話:+886-2-2892 9876  傳真:+886-2-2896 4390
E-Mail:wendy@peichia.com