Contact Us

Vietnam:

PEI CHIA ENTERPRISE CO., LTD

My Xuan A2 Industrial Zone, My Xuan Ward, Phu My Town, Ba Ria – Vung Tau, Vietnam

Tel:+84-254-394 9681 Fax:+84-254-393 2552

Zip Code: 78753

Enterprise Code: 3500927461

E-Mail:wayne@peichia.com

北佳工業越南責任有限公司

越南巴地頭噸省富美鎮美春A2工業區

電話:+84-254-394 9681 傳真:+84-254-393 2552

E-Mail:wayne@peichia.com

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BẮC GIAI VIỆT NAM

KCN MỸ XUÂN A2, PHƯỜNG MỸ XUÂN, THỊ XÃ PHÚ MỸ, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU, VIỆT NAM

Tel:+84-254-3-949681 Fax:+84-254-3932552

E-Mail: sales@peichia.com


Đại lý VinaSorb® tại Việt Nam :

TAiwan Office

PEI CHIA CHEMETAL CO., LTD

2FL., No.1, Lane 8, Fu Hsing 4 RD., 112 Taipei City, Taiwan

Tel:+886-2-2892 9876 Fax:+886-2-289 64390

E-Mail:wendy@peichia.com

台北市北投區復興四路八巷1號2樓

電話:+886-2-2892 9876 傳真:+886-2-2896 4390

E-Mail:wendy@peichia.com